Brutus’ bok

Hei

Det er lenge siden begynte jeg å samle på ordtak og utrykk. Skritt for skritt skrev jeg en bok for de som kan norsk godt og helt sikkert også for de som holder på å lære seg språket. Denne boken forklarer på en lettfattelig og fin måte de vanligste norske uttrykk for folk som ikke har norsk som sitt morsmål. Bildene som er brukt til uttrykkene er bilder av meg selv og de situasjonene som jeg har hatt i livet mitt.  Ta dere en kopp kaffe med sitron og jeg ønsker at dere må ha det gøy mens dere leser!Boka kan finnes på Amazon, Apple Books og Google Books.

Hilsen Brutus

IRREGULÆRE SUBSTANTIV

Hei

En huskeliste til å henge på kjøleskapet 🙂

Hilsen Brutus

singular bestemt plural ubestemt plural bestemt
et barn barnet barn barna
et bein beinet bein beina
et besøk besøket besøk besøkene
en bror broren brødre brødrene
et datter dattera døtre døtrene
en far faren fedre fedrene
en feil feilen feil feilene
en forelder forelderen foreldre foreldrene
en mann mannen menn mennene
ei mor mora mødre mødrene
ei natt natta netter nettene
en sko skoen sko skoene
et sted stedet steder stedene
ei søster søstera søstre søstrene
ei tann tanna tenner tennene
en ting tingen ting tingene

tidtabell

FORTID NÅTID FRAMTID
 • Preteritum: hva som skjedde på et tidspunkt i
  fortida 
  svake verb (endelse -et, -te  -de, -edde)
 • sterke verb (uten
  endelse, må læres)

 

 • Presens: handlinger i nåtid, handlinger som gjentar
  seg 
 • nesten alle verb får -r
  i presens: er, gjør, sier, spør
 • Får og blir
 • kommer til å
 • skal + infinitiv (uttrykker en plan)
 • vil + infinitiv (brukes om noe vi regner med, formel)
 • vil = kommer til å

PERFEKTUM

 • Preteritum perfektum
  (hadde + V3), pluskvamperfektum: 
  brukes om hendelser i fortiden
 • brukes om noe som er skjedd før noe annet i
  fortiden: de hadde spist, da jeg kom
 • lages med et hjelpeverb, oftest -hadde
 • Presens perfektum
  (har + V3): 
  tidfester hendelsen ikke til en bestemt tidspunkt (opptatt av resultatet)
 • lages med et
  hjelpeverb, oftest -har
 • kan brukes -er i
  stedet: filmen er begynt, brevet er blitt sendt

FUTURUM

 • Preteritum
  futurum:
  brukes om noe som skal skje etter en annen hendelse i fortiden: jeg spurte om Roger
 • ville bli med på kino.
 • Presens futurum: skal/vil +infinitiv

PARTISIPPER

 • Perfektum partisipp:
 • lik presens perfektum uten hjelpeverb: ble spist, er blitt lest
 • kan brukes som adjektiv: en stekt fisk
 • En skremt katt (katten er skremt)
 • Presens partisipp:
 • brukes mest som adjektiv og adverb og det bøyes ikke
 • får -(e)ende lagt i infinitiv: smilende, skremmende
 • En skremmende katt (katten som skremmer)

GRESSET ER ALLTID GRØNNERE PÅ DEN ANDRE SIDEN

Beskrivelse:

Å innbille seg at andre har det bedre i livet sitt enn det du selv har, eller at det er bedre andre steder enn der du selv er. 

Eksempler:

 • Gresset er alltid grønnere på den andre siden, Runar. I tillegg er misunnelse ikke en bra følelse. 
 • Ikke tro at du kommer til å få et enklere liv i Frankrike! Gresset er alltid grønnere på den andre siden.
 • – Barna til Erik går i den beste amerikanske skolen i hele byen!
  – Det er en helt vanlig skole, Ingrid. Men gresset er alltid grønnere på den andre siden.

TABELL 35 🗓 Insekter

Hei

For tid siden var jeg et lite troll og jaktet på øyenstikkere i nærheten av en elv. Jeg samlet en kjempestor bok med ulike typer og størrelser av dem og var veldig nysgjerrig på hvordan fugler finner de nyttige luftstrømmene som løfter dem opp. Der lærte jeg meg å ikke stikke fingrer i et vepsebol og ikke sende tøfler nedover elven – de kommer aldri tilbake 🙂

Hilsen Brutus Continue reading “TABELL 35 🗓 Insekter”

Å fremheve

Engelsk Norsk
Above all Fremfor alt
After all Tross alt / når alt kommer til alt
Indeed Absolutt, saktens, ja visst
As a matter of fact Faktisk
The main issue is Hovedsaken er, det viktigste er, det største problemet er
Chiefly Først og fremst, hovedsaklig
Especially Spesielt
The most significant Det viktigste, det betydeligste
To highlight Å understreke, å fremheve
By all means For all del
Undoubtedly Utvilsomt
Moreover I tillegg / dessuten
Without question Uten tvil
As a result Som et resultat

Slik øver du.

Lommekjent i Oslo

Tittei!

Det er allerede over tre år siden jeg flyttet til Oslo og har endelig fått følelsen av at jeg hører hjemme her i byen. I løpet av disse årene skrev jeg mye om fjell, tettsteder og andre byer, men aldri om Oslo. Det er viktig å sette pris på det man har akkurat nå, syns jeg. Du får aldri vite hva som venter deg i fremtiden og hvor og når du skal flytte neste gang. Derfor oppsummerte jeg alle stedene og museene som jeg har vært på her lokalt. Jeg vil lære meg å elske nået like høyt som når jeg husker tilbake til øyeblikket.

Ikke minst ble mitt språk på en måte født i Oslo. Jeg sier ikke og ikke ikkje, kjærlighet og ikke kjærleik, jeg og ikke eg. Hvem vet om det går an å språke meg til en annen dialekt en dag, men sunnmørsdialekten står på toppen av min liste. Det som er knust, kan settes sammen igjen – på en eller annen måte, og det som er annerledes også kan være bra. Jeg har lært at det ikke er så viktig om troll roter litt med veien bare troll vet hvor troll skal 🙂 I tillegg oppdaget jeg for meg selv at jeg bruker motgang til å utvikle mine gode sider og vokse, mens andre kan bli bitre og gi opp med en gang. Continue reading “Lommekjent i Oslo”

Ene – Eneste

Ene er en bestemt form for en/ei/et og eneste er en superlativform.

Ene Eneste
Den ene katten hetter Nusse, den andre heter Skjeggen. Stian er den eneste av oss som kan synge.
Han falt på fjellet og brakk den ene armen. Jeg har prøvd å snakke fransk en eneste gang i livet.
Jeg mistet den ene blyanten på bordet og den andre på gulvet. Ola er den eneste ingeniøren på kontoret.

UGLER I MOSEN

Beskrivelse:

Utrykket betyr at det foregår noe som er mistenkelig eller skummelt og som man kanskje ikke helt vet hva er.

Eksempler:

●  Jeg tror ikke at han snakker sant, den forklaringen han kom med, lukter det ugler i mosen av.
●  Se om det er ikke ugler i mosen før du signerer avtalen med denne bedriften.
●  Jeg mistenker at Kristin har ugler i mosen.

Kvantorer for utellelige mengder

Hei

Hvis man ikke bruker kunnskapen, så forsvinner den sakte, men sikkert. En liten øvelse for i dag 🙂

Hilsen Brutus

Foran utellelige substantiver brukes:
Gørill har

Har du

Peter Mathias har

Han drikker

Har jeg fått

Bjørnar bruker

ikke noe

noe

litt

lite

nok

mye

salt.

mat?

brus.

melk.

søvn?

vann.

Vi drakk opp
og spiste opp
all
alt
kaffen
brødet.