Å eller og

Å kan bare stå foran verb i infinitif:

  • Jeg skal begynne å trene.
  • I Ålesund får vi tid for å gå på kino.
  • Vi vil lære å svømme.

Og er bindeord og binder sammen:

  1. To like ord.
  2. To like setninger.
  3. To like setningsledd.
  • Du og jeg.
  • Mat og drikke.
  • Du leser og jeg skriver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.