Å fremheve

Engelsk Norsk
Above all Fremfor alt
After all Tross alt / når alt kommer til alt
Indeed Absolutt, saktens, ja visst
As a matter of fact Faktisk
The main issue is Hovedsaken er, det viktigste er, det største problemet er
Chiefly Først og fremst, hovedsaklig
Especially Spesielt
The most significant Det viktigste, det betydeligste
To highlight Å understreke, å fremheve
By all means For all del
Undoubtedly Utvilsomt
Moreover I tillegg / dessuten
Without question Uten tvil
As a result Som et resultat

Slik øver du.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.