Å HA EN KNUTE PÅ TRÅDEN

Beskrivelse:

Når det er en knute på tråden mellom noen, er de i konflikt med hverandre.

Eksempler:

  • Anne snakket ikke med Espen på julebordet i går! Det er virkelig en knute på tråden mellom disse to.
  • Merket du at det er en knute på tråden mellom onkel Martin og faren?
  • Ulf nekter å reise hjem til julen: det er knute på tråden mellom ham og broren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.