Å HA SVIN PÅ SKOGEN

Beskrivelse:

Når man har svin på skogen, skjuler man noe, for eksempel sine hensikter eller sin økonomiske situasjon.

Eksempler:

  • Roger hadde svin på skogen, for han sa at han hadde betalt alle skatter og avgifter, men det hadde han ikke.
  • Du må ikke ha svin på skogen, og den riktige veien er ærlighet!
  • Per har ikke gjort jobben sin på lenge, han har nok noen svin på skogen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.