Å HA VIND I SEILENE

Beskrivelse:

Når man har vind i seilene, har man det som kalles medvind, og det er noe som gjør at båten går fortere fremover. I overført betydning betyr det at man har medgang eller suksess.

Eksempler:

  • Lars har vind i seilene, og han begynner å oppnå resultater i forskningen sin.
  • Vi må ha vind i seilene for å komme oss videre med dette prosjektet.
  • Jeg håper at alle vil ha vind i seilene sine!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.