Å ta noe for god fisk

Troll med fisk

Beskrivelse: 

Det å ta ting for god fisk betyr at man tror på det man blir fortalt og aksepterer noe uten å tvile.

Eksempler:

  • Stian sa at han gi meg penger tilbake litt senere og jeg tok det for god fisk.
  • I avisen sto det at det skulle regne i dag, så jeg tok det for god fisk og holdt meg hjemme.
  • Du skal ikke ta alt som blir fortalt for god fisk.

One thought on “Å ta noe for god fisk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.