Å være sta som et esel

Beskrivelse:

Å være veldig sta.

Eksempler:

  • Da jeg sa til deg at du ikke måtte kjøpe denne sekken fordi det blir salg på onsdag, ønsket du ikke å høre på meg. Du er virkelig sta, som et esel.
  • Det er absolutt håpløst å prøve å diskutere noe med deg. Du gjør akkurat som du vil, men i noen situasjoner er det ikke klokt å være sta som et esel.
  • Anne visste at hun ikke hadde rett, men ønsket ikke å erkjenne dette. Hun var, dessverre, alltid sta som et esel, og det gjorde det ikke enklere å snakke med henne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.