Åpningsfraser

Engelsk Norsk
Therefore Derfor
Obviously Selvsagt, tydeligvis
Nevertheless Ikke desto mindre, likevel
In spite of Til tross for
In addition, additionally I tillegg
Apparently Tilsynelatende, så vidt man kan se, antagelig
Even though Selv om
In case of this I så tilfelle
It is reasonable to assume Det er rimelig å anta
It seems common sense to conclude that Det virker fornuftig å konkludere that
Occasionally Nå og da, av og til, noen ganger, ved noen anledninger
As the old saying goes Som man bruker å si
As a rule Som regel
That the main reason Hovedgrunnen til at, hovedårsaken
In terms of, with regards to, regard Når det gjerder
At least I hvert fall, i det minste
Despite På tross av, til tross for
Similarly På lignende måte
Whereas Ettersom
All things considered Alt tatt i betraktning
By the way Forresten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.