ARGUMENTER

Årsak
For…
Så…
Fordi…
Siden…
Derfor…
På grunn av…
konjunksjon
konjunksjon
subjunksjon
subjunksjon
adverb
preposisjon
Hensikt
For å…
For at…
Slik at…
Så…
prep.uttrykk
subjunksjon
subjunksjon
subjunksjon
Motsetning
Men…
Selv om…
Likevel…
Derimot…
Til tross for…
konjunksjon
subjunksjon
adverb
adverb
preposisjon
Betingelse
Hvis…
Dersom…
I tilfelle…
subjunksjon
subjunksjon
subjunksjon
Liste over argumenter:
Dessuten…
Og så…
I tillegg…
For det første/andre…
Til slutt…
På den andre siden…
adverb
adverb
adverb
adverb
adverb
adverb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.