Begge deler – Ingen av delene

Begge deler Ingen av delene
Skal vi ta buss eller trikk? Vi skal ta begge deler. Vi skal ikke ta noen av delene.
Snakker du russisk eller engelsk? Jeg snakker begge deler. Jeg kan ingen av delene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.