Bruk av substantivformene

UBESTEMT FORM BESTEMT FORM
1. Første gang vi snakker om noe:

-Torvald har en blyant og to bøkker.

1. Når vi snakker mer on noe vi har nevnt før:

-Blyanten kostet 120 kroner.

2. Etter possessive ord og fraser:

– Torvalds bil.
– Alle hans venner.
– Min bror.
– Norges største by.

2. Foran possessive ord og fraser:

– Bilen til Torvald.
– Boka mi.
– Alle vennene hans.
– Den største byen i Norge.

3. Etter en del faste bestemmeord:

– en blyant, et hus.
– ingen, noen, flere, en del, mange biler.
– mye, lite, litt, ikke noe mat.
– hver dag, hvert hus.
– hvilken dag, hvilket land, hvilke bøker.

3. Etter en del faste bestemmeord:

– den nye bilen, det lille huset, de store bildene.
– denne boka, dette huset, disse barna.
– ingen av, ikke noen av bilene.
– noen få av, en del av husene.
– flere av, mange av trærne.
– hele dagen, halve natta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.