Bruken av DA

DA kan brukes til mange forskjellige ting. Da kan si noe om tid, om noe som skjedde en gang for lenge siden, eller det kan bety fordi. Da står i disse tilfellene først i leddsetninger og er subjunksjoener. Men da kan også være adverbial.

  • Da som subjunksjon – innleder leddsetninger:

✏ Da – tidssubjunksjon, forteller on noe bestemt i fortiden:
Da jeg var barn, gikk jeg på skolen.
Da Olan kom hjem, spiste han middag.

✏ Da – årsakssubjunksjon, forteller om årsaken til noe.

  • Da som adverb mange forskjellige – funksjoner:

✏ Da – tidsadverb, forteller om noe som skjer på et bestemt tidspunkt, brukes også i gjentakelse:
I 2017, da kom jeg til Oslo.

✏ Da – modalpartikkel, forteller noe om hele innholdet i en setning.

? Oppfordring:
Du kan da bli litt til?
Husk på det, da!

? Marker på at noe er kjent, vise at den jeg snakker til allerede vet hva det vi snakker om:
Han er da vel er ingeniør! (som du allerede vet).

? Spørreord, spørsmål – gjør spørsmålet mer vennlig:
– Jeg skal flytte.
– Hvor da?

? Svar på spørsmål – gjør svaret beroliger, forsikrende:
– Du er vel ikke trist
– Nei da.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.