Spørrepronomen / Spørreord

Hei

En læreprosess skal være noe du liker, ikke drepende kjedelig, så det er verdt innsatsen å lete litt for å finne ut hva som gjør det lett for akkurat deg å være aktiv med å bruke et nytt språk 🙂

Hilsen Brutus

Spørreord Vi spør om Eksempler
hva litt av hvert Hva skal vi drikke?
hvem bare om person Hvem er det som står der?
hvilken spesifikasjon Hvilken dag er det i dag?
hvilket spesifikasjon Hvilket land bor du i?
hvilke spesifikasjon Hvilke dager går du på jobb?
hvor sted Hvor bor du?
hvordan måte Hvordan har du det?
hvorfor grunn Hvorfor sier du det?
når tid Når kommer bussen?
hva slags type Hva slags bøker leser du?

Som-setninger, Det-setninger

🧶Som-setninger kalles adjektiviske leddsetninger fordi de på omtrent samme måte som adjektiver kan brukes til å beskrive ting og personer.

I subjektet:Damen som snakket med Peter Mathias i går, var hans nabo.

I objektet: Har du tatt boken som lå på bordet?

I et adverbial: De bor i et hvitt hus som ligger på Vestlandet.

🧶Det brukes som subjekt i flere typer av setninger, særlig fordi det på norsk ikke er vanlig å plassere tunge ledd eller ny informasjon i begynnelsen av en setning. Alle norske setninger må ha et subjekt. Hvis det ikke finnes et annet subjekt som passer, brukes det. Det gjør man i en del setninger om været, om tid og i mange upersonlige konstruksjoner:

Det regner.
Det er søndag i dag.
Det er den 10. oktober.
Det sies at…
Det har begynt å regne.

Continue reading “Som-setninger, Det-setninger”