TRO. MENE. TENKE. SYNES

TRO Brukes når man kan kontrollere om noe er riktig eller galt. Tro brukes om noe i framtid også. Eks: Tror du at det er mye trafikk på veien nå?
MENE Brukes når man sier er ensubjektiv mening.  Eks: Jeg mener at maten var god!
TENKE Brukes om den kognitive prosessen. Eks: Olav tenker på jobben sin.
SYNES  Synes og mene er synonymer. Eks: Jeg synes at han er morsom og snill.

Noen / Noe

Noen Noe
Brukes alltid om personer: Det er noen på skole. Brukes når pronomenet ikke har noen referanse: Skal vi gjøre noe gøy sammen?
Brukes alltid i plural: Jeg ser noen blomster. Brukes om ting vi ikke kan telle: Har du noe sukker?
Brukes sammen med maskulin
og feminin i spørsmål og negasjoner: Har du noen ide?
Noe kan bety ”litt” også.

ARGUMENTER

Årsak
For…
Så…
Fordi…
Siden…
Derfor…
På grunn av…
konjunksjon
konjunksjon
subjunksjon
subjunksjon
adverb
preposisjon
Hensikt
For å…
For at…
Slik at…
Så…
prep.uttrykk
subjunksjon
subjunksjon
subjunksjon
Motsetning
Men…
Selv om…
Likevel…
Derimot…
Til tross for…
konjunksjon
subjunksjon
adverb
adverb
preposisjon
Betingelse
Hvis…
Dersom…
I tilfelle…
subjunksjon
subjunksjon
subjunksjon
Liste over argumenter:
Dessuten…
Og så…
I tillegg…
For det første/andre…
Til slutt…
På den andre siden…
adverb
adverb
adverb
adverb
adverb
adverb