at-setninger og som-setninger

At-setninger er substantiviske leddsetninger (setninger som fungerer som et substantiv).

 • Lars sa [at han ville ringe meg]
 • Han vet [at jeg liker å gå på fjell]
 • Det er godt [at det ikke plager deg]

Som-setninger har den samme ordstillingen som leddsetninger.

 • Jeg fikk en T-skjorte som var altfor stor.
 • Her er boka som Lise ikke leste.
 • Det er Morgan som bor i Asker.

Verbal (V), Subjekt (S), Objekt (O)

Verbalet forteller hva som skjer i setningen.

 • Astrid spiser.
 • Astrid skal spise.
 • Astrid spiste.
 • Astrid har spist.

Subjektet forteller hvem eller hva som gjør noe i setningen. Noen setninger kan ha formelt subjekt (FS).

 • Bjørnar leser.
 • Olivia skal komme.
 • Marie og Eirik leker sammen.
 • Det regner.
 • Det er kaldt.

Continue reading “Verbal (V), Subjekt (S), Objekt (O)”

Direkte og indirekte tale

Direkte tale. Presens. Indirekte tale. Presens.
Hun sier :”Jeg venter.” Hun sier at hun venter.
Han spør: “Venter du?” Han spør om hun venter.
Hun sier: “Jeg skal lage sjokoladekake.” Hun sier at hun skal lage sjokoladekake.
Direkte tale. Preteritum. Indirekte tale. Preteritum.
Hun sa: “Jeg venter.” Hun sa at hun ventet.
Han spurte: “Leser du?” Han spurte om hun leste.

I, om, til

I sommer
I vinter
I høst                                                           Denne sommeren, vinteren, høsten, våren.
I vår

Om sommeren
Om vinteren
Om høsten                                                 Hver sommer, vinter, høst, vår.
Om våren

Til sommeren
Til vinteren
Til høsten                                                  Neste sommer, vinter, høst, vår.
Til våren