IRREGULÆRE SUBSTANTIV

Hei

En huskeliste til å henge på kjøleskapet 🙂

Hilsen Brutus

singular bestemt plural ubestemt plural bestemt
et barn barnet barn barna
et bein beinet bein beina
et besøk besøket besøk besøkene
en bror broren brødre brødrene
et datter dattera døtre døtrene
en far faren fedre fedrene
en feil feilen feil feilene
en forelder forelderen foreldre foreldrene
en mann mannen menn mennene
ei mor mora mødre mødrene
ei natt natta netter nettene
en sko skoen sko skoene
et sted stedet steder stedene
ei søster søstera søstre søstrene
ei tann tanna tenner tennene
en ting tingen ting tingene

tidtabell

FORTID NÅTID FRAMTID
 • Preteritum: hva som skjedde på et tidspunkt i
  fortida 
  svake verb (endelse -et, -te  -de, -edde)
 • sterke verb (uten
  endelse, må læres)

 

 • Presens: handlinger i nåtid, handlinger som gjentar
  seg 
 • nesten alle verb får -r
  i presens: er, gjør, sier, spør
 • Får og blir
 • kommer til å
 • skal + infinitiv (uttrykker en plan)
 • vil + infinitiv (brukes om noe vi regner med, formel)
 • vil = kommer til å

PERFEKTUM

 • Preteritum perfektum
  (hadde + V3), pluskvamperfektum: 
  brukes om hendelser i fortiden
 • brukes om noe som er skjedd før noe annet i
  fortiden: de hadde spist, da jeg kom
 • lages med et hjelpeverb, oftest -hadde
 • Presens perfektum
  (har + V3): 
  tidfester hendelsen ikke til en bestemt tidspunkt (opptatt av resultatet)
 • lages med et
  hjelpeverb, oftest -har
 • kan brukes -er i
  stedet: filmen er begynt, brevet er blitt sendt

FUTURUM

 • Preteritum
  futurum:
  brukes om noe som skal skje etter en annen hendelse i fortiden: jeg spurte om Roger
 • ville bli med på kino.
 • Presens futurum: skal/vil +infinitiv

PARTISIPPER

 • Perfektum partisipp:
 • lik presens perfektum uten hjelpeverb: ble spist, er blitt lest
 • kan brukes som adjektiv: en stekt fisk
 • En skremt katt (katten er skremt)
 • Presens partisipp:
 • brukes mest som adjektiv og adverb og det bøyes ikke
 • får -(e)ende lagt i infinitiv: smilende, skremmende
 • En skremmende katt (katten som skremmer)

Å fremheve

Engelsk Norsk
Above all Fremfor alt
After all Tross alt / når alt kommer til alt
Indeed Absolutt, saktens, ja visst
As a matter of fact Faktisk
The main issue is Hovedsaken er, det viktigste er, det største problemet er
Chiefly Først og fremst, hovedsaklig
Especially Spesielt
The most significant Det viktigste, det betydeligste
To highlight Å understreke, å fremheve
By all means For all del
Undoubtedly Utvilsomt
Moreover I tillegg / dessuten
Without question Uten tvil
As a result Som et resultat

Slik øver du.

Ene – Eneste

Ene er en bestemt form for en/ei/et og eneste er en superlativform.

Ene Eneste
Den ene katten hetter Nusse, den andre heter Skjeggen. Stian er den eneste av oss som kan synge.
Han falt på fjellet og brakk den ene armen. Jeg har prøvd å snakke fransk en eneste gang i livet.
Jeg mistet den ene blyanten på bordet og den andre på gulvet. Ola er den eneste ingeniøren på kontoret.

Kvantorer for utellelige mengder

Hei

Hvis man ikke bruker kunnskapen, så forsvinner den sakte, men sikkert. En liten øvelse for i dag 🙂

Hilsen Brutus

Foran utellelige substantiver brukes:
Gørill har

Har du

Peter Mathias har

Han drikker

Har jeg fått

Bjørnar bruker

ikke noe

noe

litt

lite

nok

mye

salt.

mat?

brus.

melk.

søvn?

vann.

Vi drakk opp
og spiste opp
all
alt
kaffen
brødet.

i motsetning

Hei,

De betyr veldig mye alle sammen 🙂

Hilsen Brutus

Engelsk Norsk
but men
however imidlertid, uansett, derimot
in contrast i motsetning
yet så, enda og likevel
when in fact når det faktisk
while mens, imens, selv om
whereas derimot
conversely omvendt
on the other hand på den andre siden
still fremdeles

Etter nå – Framtid

Planlagt framtid 
skal + infinitiv Jeg skal reise til Lofoten
har tenkt å + infinitiv Jeg har tenkt å reise til Lofoten
har planlagt å + infinitiv Jeg har planlagt å reise til Lofoten
har bestemt seg for å + infinitiv Jeg har bestemt meg for å reise til Lofoten
kommer til å + infinitiv Jeg kommer til å reise til Lofoten
Framtid vi ikke kan planlegge 
kommer til å + infinitiv Jeg kommer til å savne deg når du reiser til Ulsteinvik
vil + infinitiv Jeg håper du vil finne svaret
Presens
leddsetninger med hvis, når, og før Hvis du treffer Svein, må du hilse fra meg
overgangsverb (begynner, slutter, blir) Togene til Kragerø går på mandager og torsdager
bevegelsesverb (kommer, går, drar) Vi reiser hjem i morgen
Modalverbene
Vi må reise nå
bør Du bør lese den artikkelen
kan Jeg kan gjerne ringe han

Før og Nå

Før
Jeg har nettopp laget kake. Nå ønsker jeg ikke å spise mer.
Jeg har syklet. Nå er jeg sliten.
Lars Ole har bodd i Frankrikke. Han kan snakke fransk.
Har du betalt for ditt kurs? Det må du huske på.
Sammenheng med nåtiden (fremdeles varer)
Jeg har bodd i Oslo i over tre år. Torgeir bor i Mo og Rana nå.
Han har vært borte lenge. Ragnar er ikke på kontoret.
Hvor lenge har vi vært venner? Det er mange år.

Presenssystemet

Presens perfectum
FØR NÅ
Presens
Presens futurum/framtid
ETTER NÅ
Torhval har skrevet et brev. Vi sitter og snakker om fast og løst. Etterpå skal jeg gå på besøk.
Yulia har gjort leksene sine. Nå ringer telefonen. Vi vil dra på hyttetur.
Det har snødd i flere måneder på Svalbard. I dag regner det trollkjerringer.