I, om, til

I sommer
I vinter
I høst                                                           Denne sommeren, vinteren, høsten, våren.
I vår

Om sommeren
Om vinteren
Om høsten                                                 Hver sommer, vinter, høst, vår.
Om våren

Til sommeren
Til vinteren
Til høsten                                                  Neste sommer, vinter, høst, vår.
Til våren

Passiv

Bli + perfektum partisipp:

  • Han laget ei kake. Kaken ble laget.
  • Hun leser en bok. Boka blir lest.
  • De reparerte ei klokke. Klokka ble reparert.
  • Vi har kjøpt en blomst. Blomsten har blitt kjøpt.
  • Vi hadde spist frokost. Frokosten hadde blitt spist.

S-passiv:

  • Bilen kjøres av Bjørnar.
  • Bilen må vaskes.
  • Bilen måtte vaskes.
  • Dørene lukkes.