Nektende svar

💭 “Ikke” kan ikke stå alene i svar.

– Har vi fri på mandag?
– Nei.

– Har vi fra på fredag?
– Nei, det har vi ikke.

– Vi har fri på onsdag.
– (Nei,) det har vi slett ikke.

💭 De andre adverbene kan stå alene i svar på spørsmål, men det er vanligere å bruke “nei” i tillegg:

– Har du vært i Bodø?
– (Nei,) aldri. Continue reading “Nektende svar”

Pragmatiske artikler

VISST
Brukes for å uttrykke antagelse, en viss tvil.

 • Bjørnar er visst flink i matematikk.

Man har hørt eller observert noe som gir man grunn til å tro at Bjørnar er flink i matematikk.

JO
Antyder at det man sier er noe både man man og den man snakker med vet om eller lett kan akseptere som sannhet.

-Var du på skole i går?
-Det var jo søndag i går. Continue reading “Pragmatiske artikler”

Homonymer

Homonymer er ord som kan bety flere ting:

måke en måke (en fugl)
å måke (å måke snø)
masse masse (mye)
en masse (en substans)
krone en krone (mynt)
en krone (kongekrone)
stamme å stamme (en talefeil)
en stamme (en trestamme)
slått slått (fortid av å slå)
et slott (kongefamiliens hus)

Partikkelverb

Partikkelverb er verb sammensatt med en preposisjon eller adverb. 

Når skal partikkelverb brukes som sammensetning?

 • I passiv kan et verb få sammensetning selv om det ellers bare opptrer
  splittet:
  kaste bort: Tiden min blir bortkast.
  flytte hjem: Lars var hjemflyttet til Voss.
 • Når perfektum partisipp brukes som adjektiv, alltid sammensetning:
  slappe av: Han har en avslappet posisjon til problemene.
 • Presens partisipp:
  ta opp: Olav ser ut opptatt.