EN LISTE MED VERB, DEL 4

Hei,

Man må lære å krype før man lærer å gå ☝. Dessverre er det ikke mulig å begynne med alt som er det vanskeligste og lykkes alltid med dette. Noen ganger må man gå skritt for skritt. Den neste delen av verbene som ofte brukes er her 🙂

Hilsen Brutus

Norsk Russisk Engelsk
å hilse здороваться to greet
å hindre предотвращать to obstruct
å hjelpe помогать to help
å holde держать to hold
å hoste кашлять to cough
å huske помнить to remember
å hviske шептать to whisper
å høre слушать to hear
å håpe надеяться to hope
å invitere приглашать to invite
å jogge бегать to jog
å kikke смотреть to peep
å kjenne знать to know
å kjøpe покупать to buy
å kjøre водить to drive
å klare справляться to manage
å klatre подниматься to climb
å kle одеваться to dress
å klinge звонить to ring
å klippe стричь to cut
å knekke ломаться to crack
å kose seg наслаждаться to have a good time
å komme приходить to come

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.