Ene – Eneste

Ene er en bestemt form for en/ei/et og eneste er en superlativform.

Ene Eneste
Den ene katten hetter Nusse, den andre heter Skjeggen. Stian er den eneste av oss som kan synge.
Han falt på fjellet og brakk den ene armen. Jeg har prøvd å snakke fransk en eneste gang i livet.
Jeg mistet den ene blyanten på bordet og den andre på gulvet. Ola er den eneste ingeniøren på kontoret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.