Et tilleggsmoment / Et ytterligere moment

Engelsk Norsk
and og
also også
as well as så vel som
moreover dessuten, i tillegg, ytterligere
this too, too much dette også, for mye
furthermore dessuten, i tillegg, ytterligere, videre
additionally på toppen av (dette)
in addition to i tillegg
at the same time samtidig, på samme tid
again igjen
equally important like viktig
likewise likens, likeledes, på samme måte
above all fremfor alt
most of all mest av alt
least of all minst av alt
either…or enten…eller
neither…nor verken…eller
nevertheless, nonetheless ikke desto mindre
first and foremost først og fremst
the more the better jo mer, jo bedre (jo mer, desto bedre)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.