hver

Hver dag, hver av jentene.
Hvert hus, hvert av barna.
De fikk hver sin bok.
De fikk hvert sitt eple.
Vi gav dem hvert deres eple.
De bor hver for seg.
Dere bor hver for dere.
Vi må løse oppgavene hver for seg selv.
Vi må løse oppgavene hver for oss.

alle og enhver alle
noen hver, noen og hver mange, de fleste
litt av hvert, noe av hvert forskjellig, atskillig
hver og en alle, hver eneste
hver mann alle, enhver
etter hvert litt etter litt, omsider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.