Fokusord, Subjunksjoener, Konjunksjoner

? Fokusord er ord som skal stå først i en helsetning:
Derfor
Likevel
Først

Deretter
Til slutt
For det første
For det andre
For det tredje
På den ene siden
På den andre siden
Dessuten
I tillegg
Dermed

? Subjunksjoener som starter en leddsetning:
Fordi, selv om, enda, siden, til tross for, da, når, at, om, hvis +
alle spørreord som ikke lager spørsmål + som

? Konjunksjoner som binder sammen helsetninger:
men, og, eller, for, så

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.