I hvert fall, i alle fall, i så fall

I hvert fall Jeg hørte Nils strøyk på eksamen. Han har i hvert fall en ny sjanse etter jul å ta den opp igjen.
I alle fall Vi kunne ikke løse alle oppgavene, men vi prøvde i alle fall.
I så fall I morgen tror jeg det blir fint vær. I så fall blir det en bra dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.