Kvantorer for utellelige mengder

Hei

Hvis man ikke bruker kunnskapen, så forsvinner den sakte, men sikkert. En liten øvelse for i dag 🙂

Hilsen Brutus

Foran utellelige substantiver brukes:
Gørill har

Har du

Peter Mathias har

Han drikker

Har jeg fått

Bjørnar bruker

ikke noe

noe

litt

lite

nok

mye

salt.

mat?

brus.

melk.

søvn?

vann.

Vi drakk opp
og spiste opp
all
alt
kaffen
brødet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.