Nektende svar

? “Ikke” kan ikke stå alene i svar.

– Har vi fri på mandag?
– Nei.

– Har vi fra på fredag?
– Nei, det har vi ikke.

– Vi har fri på onsdag.
– (Nei,) det har vi slett ikke.

? De andre adverbene kan stå alene i svar på spørsmål, men det er vanligere å bruke “nei” i tillegg:

– Har du vært i Bodø?
– (Nei,) aldri.

– Alise har selv skrev det.
– (Nei,) det har hun aldri gjort.

? “Ikke” kan stå først i et svar sammen med et substantiv eller en pronomen:

– Hva ønsker du å spise?
– Ikke pølser.

? “Ikke” kan også innlede et svar som kan betraktes som en forkortet setning:

– Traff du Håkon?
– (Nei, jeg traff) ikke Håkon, men faren hans.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.