Ord som kan brukes i argumentasjon

?Forklaringsord: 
Derfor, på den måten, dette viser at, altså, forresten, dessuten, fordi, på grunn av, først og fremst, dernest, vel, muligens, kanskje, sannsynligvis, kan være, må nok, vi kan gå ut fra at…, ville.

?“Ekspertargumenter”:
Undersøkelser viser at, forskerne har kommet fram til at, dette viser at.

?Flertallsargumentasjon:
Mange sier at, noen hevder at, andre hevder at.

?Utrykke egen mening:
Etter min mening, slik jeg ser det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.