Ordklasser

Definisjon Eksempler
Substantiv Navn på personer, steder, ting. en bil, Oslo, en bror, en katt, ei kake
Verb Forteller om handlinger/tilstander. å leke, å reise, å vite
Modalverb i alle former* kan, vil, skal, må, bør
Pronomen Et ord som står i stedet for substantiv. Hvor er Lisa? Hun er i parken
Spørrepronomen* hvem, hva, hvilken
Possessiv pronomen Gir informasjon hvem som eier noe. min, ditt, hennes, vårt, deres
Adjektiv Et ord som beskriver et substantiv/et pronomen. Barcelona er vakker
Adverb Gir mer informasjon om handlinger/tilstander. Bussen kommer
Preposisjon Som regel forteller om et sted eller tid. i, til, om, på

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.