Ordlaging med motsetning

Mis– brukes sammen med verb når man får ikke den resultat man ønsker:

  • fornøyd – misfornøyd
  • forstå – misforstå
  • trives – mistrives

U– brukes sjelden ved substantiver:

  • redd – uredd
  • mulig – umulig
  • gress – ugress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.