Overganger

Hei

Det var en lang dag, men faktisk ikke noe å skrive hjem om. Bortsett fra at jeg har laget en ny tabell med forskjellige ord og fraser. Den tabellen kan jeg publisere her sikkert. En gang har jeg nevnt at å lære seg et nytt språk, er et prosjekt uten ende (i hvert fall i mitt tilfelle). Det føles godt både å finne ut noe nytt, og finpusse på gamle kunnskaper  🙂

Hilsen Brutus

Viktighet Hovedargumenter
Først og fremst… Det viktigste for meg er…
Først av alt… Det som teller mest er…
Hovedgrunnen er at… Hovedsaken er…
For det andre… Poenget er…
En annen grunn er… Det viktigste er…
Ved siden av det… Sekvenser
I tillegg… Først…
Dessuten… Til å begynne med…
Sist, men ikke minst… Deretter…
Til slutt… Etter at…
Det siste jeg vil peke på, er… Så…
Instruksjoner Etter det…
Før du avslutter… Avslutningsvis…
Helt til slutt, til slutt, det siste… Helt til slutt…
Gjetting Problemområder
Jeg tror det er… Problemet er at…
Jeg antar det er… Det virkelige problemet er…
Jeg har en mistanke om at det er… Poenget er…
Det ser ut som at det… Ikke glem at…
Jeg regner med at det… Vær klar over at…
Fraråde Annenhånds erfaring
For å si det slik at… Etter det jeg vet…
For å være ærlig… Etter det jeg har hørt…
Jeg hadde ikke tenkt å si det, men… Så vidt jeg vet…
Hvis jeg var deg, så… Noen har sagt at…
Ærlig talt, så tror jeg ikke at… Det sies at…
Tror du virkelig at… Jeg har hørt at…
Emnerelaterte forhold Noen sier at…
Når det gjelder… Legge til noe
I forhold til… I tillegg til det…
I dette tilfellet… En annen sak er…
I en slik situasjon… En ting til…
Under slike forhold… Enda en ting…
På det punket… Videre…
Når det gjelder… Ikke bare det…
Grunnen I tillegg vil jeg si at…
Grunnen til at… Korrigere seg selv
Årsåken til at… Det jeg mener, er at…
Fordi… La meg si det på en annen måte…
Siden… Det jeg forsøker å si, er at…
Hovedgrunnen er at… La meg gjenta at…
Derfor… La meg si det slik…
Ulike synspunkter Oppsummere
Du tror kanskje at… La meg oppsummere…
Det kan se ut til at… For å oppsummere…
Men sannheten er at… Kort sagt…
Faktisk er det slik at… For å gjenta det hele med noen få ord…
Det som er tilfelle, er at… For å gjøre en lang historie kort…
Ved første øyekast ser det ut til at… Alt i alt…
Man tar det for gitt at… For å konkludere…
Det kan virke som om… Alt sett under ett…
Det er faktisk slik at… I et nøtteskall
Men sannheten er at… Avslutningsvis…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.