Partikkelverb

Partikkelverb er verb sammensatt med en preposisjon eller adverb. 

Når skal partikkelverb brukes som sammensetning?

 • I passiv kan et verb få sammensetning selv om det ellers bare opptrer
  splittet:
  kaste bort: Tiden min blir bortkast.
  flytte hjem: Lars var hjemflyttet til Voss.
 • Når perfektum partisipp brukes som adjektiv, alltid sammensetning:
  slappe av: Han har en avslappet posisjon til problemene.
 • Presens partisipp:
  ta opp: Olav ser ut opptatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.