Partisipper

Norske verb har to partisipper: presens og perfektum partisipp. Man kan bruke partisippformene av verbet som adjektiv eller adverb. Verb i presens partisipp bøyes ikke i flertall eller bestemt form.

Presens partisipp:

  • Resultatene var overraskende.
  • Olav gikk smilende til jobben.

Perfektum partisipp:

  • De irriterte kundene|fem irriterte kunder.
  • Den stjålne nøkkelen|to stjålne nøkler.

Perfektum partisipp bøyes i flertall og bestemt form når de står foran et substantiv. Bøyning varierer etter verbgruppen de hører til.

Partisipper som ender på – t eller – d får -e i flertal og i bestemt form.
knust det knuste vinduet de knuste vinduene
malt den malte veggen de malte veggene
Partisipper av svake verb som ender på -et får -ete eller -ede i flertall og bestemt form.
partisipp entall, bestemt form flertall
ventet det ventede / ventete resultate de ventede / ventete resultatene
savnet den savnede / savnete katten de savnede / savnete kattene
Svake verb som ender på -et kan også ende på -a. Dersom man bruker endelsen -a, skjer det ingen forandringer i flertall og bestemt form.
partisipp entall, bestemt form flertall
venta det venta brevet de venta brevene
savna den savna gutten de savna guttene
Partisipper av sterke verb på -et får sammentrukken form med -n i flertall og bestemt form.
partisipp entall, bestemt form flertall
skrevet den skrevne teksten de skrevne tekstene
forsvunnet den forsvunne nøkkeken de forsvunne nøklene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.