Pragmatiske artikler

VISST
Brukes for å uttrykke antagelse, en viss tvil.

  • Bjørnar er visst flink i matematikk.

Man har hørt eller observert noe som gir man grunn til å tro at Bjørnar er flink i matematikk.

JO
Antyder at det man sier er noe både man man og den man snakker med vet om eller lett kan akseptere som sannhet.

-Var du på skole i går?
-Det var jo søndag i går.

DUBLERING
En demper.

  • Jeg må nesten gå, jeg. (Denne setninger blir mer høflig enn jeg må nesten gå).

Gjør mer kraftfull.

  • Ulv tror han er flinkest, han.

BARE
Kan brukes for å gjøre en anmodning med forsiktig, en demper.

  • Jeg lurte bare om du er med på kino.
  • Beklager, jeg må bare åpne et vindu litt, jeg.

Men kan brukes for å forsterke talerens forpliktelse overfor den man sier.

  • Bare si ifra hvis du trenger hjelp.

Kan også understreke det dramatiske ved en hendelse.

  • Vi kjørte bil, og så bare hoppet det reinsdyr ut i veien.

VET DET/IKKE SANT
Uttrykker en enighet. Man har tenkt på dette før og er helt enig.

– De burde hatt på seg luer.
– Ikke sant.

Uttrykk for en holdning mer enn for kunnskap.

– Den pølsen var veldig god.
– Jeg vet.

DA
Uttrykker noe som ikke stemmer:

– Jeg skal reise til USA i september.
– Har du anledning til det, da?

Uttrykker at noen tar ikke være på glasset og man må bli mer forsiktig:

  • Forsiktig med glasset, da!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.