Rekkefølge

Engelsk Norsk
first, at first først
in the first place i utgangspunktet, for det første, i første omgang
once en gang
to begin with, at the beginning, starting with til å begynne med
initially opprinnelig, innledningsvis
from this point fra dette tidspunktet, fra nå av, herfra
earlier tidligere
second, secondly, in the second place andre, for andre, på andre plass
next, the next time, neste, neste gang
then, after that etter, da, deretter, etter det
following that etterfølgende
subsequently i ettertid, siden, senere, deretter
on the next occasion ved neste anledning
so far, later on hittil, senere
consequently følgelig, sm følge av dette
last, last of all, at last sist, helt til slutt, endelig
at the end, in the end ved/på slutten, til slutt
to finish, to conclude, in conclusion å fullføre, å ferdigstille, å konkludere, å beslutte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.