Resiprokt pronomen

Ordet hverandre kalles resiprokt (gjensidig) pronomen. Det viser tilbake til flertallsord:

  • De er elsker hverandre.
  • De skal møte hverandre klokka 14.00

Dette pronomenet kan få genitivs-s:

  • De holdt hverandres hender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.