Stor og liten forbokstav

📖 Stor forbokstav:

  • En ny setning.
  • Navn på mennesker.
  • Navn på dyr.
  • Navn på aviser.
  • Alle egennavn har stor bokstav.

📖 Liten forbokstav:

  • Brukes ved adjektiver som forteller om nasjonalitet: norsk mat, en kinesisk restaurant.
  • Substantivene har liten forbokstav: en amerikaner, en inder.
  • Ved navn på måneder og ukedager brukes det små forbokstaver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.