Substantivet: bestemt og ubestemt

Beskrivelse Eksempler
1. Ubestemt form brukes når noe er ukjent eller når vi introduserer ny informasjon i teksten. Vi kjøpte en komfyr. Komfyren var dyr.
2. Bestemt form brukes: – når noe er kjent – når noe kan sies å være en del av situasjon. Vi kjøpte en komfyr. Komfyren var dyr.
3. Vi bruker ubestemt form etter

a. Følgende ord: min bil, mitt hus, hans bror, våre sykler.

b. Etter visse kvantorer (et ord som sier hvor mye, hvor mange, hva slags).

b1. Grunntall.

b2. Noen, ingen, hver, enhver, samtlige (alle).

b3. Adjektiv som forskjellige, ulik, enkelte, diverse, visse, mange, få.

b4. Genitivs-s.

b5. Slags, sort, type.

c. Etter hvilken, hva slags, hva for (en).

d. Etter sånn, slik.

 

 

 

tre brødre, fem nystekte brød

noen nye elever, hver student

ulike personer, enkelte forsøk

en ukes ferie

flere slags brød

hvilke språk snakker du?

sånt vær det er i dag!

4. Bestemt form brukes ved følgende ord:

a. Ved etterstilt eidomspronomen eller preposisjonalfraser

b. Etter hel og halv.

c. Etter visse adjektiv.

 

katten min, katten til Stian

halve dagen har gått

det var svarte natta

5. Både bestemt og ubestemt form brukes ved følgende ord:

a. All.

b. Begge.

c. Samme.

d. Demonstrative pronomen: denne, dette.

e. Den.

f. Etter visse adjektiver.

 

alle menn/alle mennene

begge ganger/begge gangene

samme gang/samme gangen

dette huset, denne koppen

den gamle skolen/den gamle skole

siste utvei/siste utveien

6. Bestemt og ubestemt form brukes i generisk bruk. ulver er rovdyr, ulvene er rovdyr
7. Bestemt form brukes ved “nakne substantiv”. vi danset vals
jeg bestilt time
gi beskjed
stille krav
vi vinter på drosje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.