TABELL 19 ? fugler

Hei

Det er ikke så mange typer fugler her i Oslo, dessverre.
Jeg elsker å mate måker på Akkerbbyggen og gråspurver i parken.
I tillegg er det mange ander og svaner i Frognerparken.

Men for å lære noe nytt denne uken har jeg valgt en listen med fuglearter. Da kan jeg svare med en gang på norsk en tilfeldig fugl heter, som jeg ikke er vant med å se på i byen 🙂

Hilsen Brutus

Norsk Russisk Engelsk
et fuglebrett кормушка для птиц a bird feeder
en fuglekasse домик для птиц a bird box
en gråspurv воробей a sparrow
en hakkespett дятел a woodpecker
en gjøk кукушка a cuckoo
en svale ласточка a swallow
en kråke ворона a crow
en ørn орел an eagle
en ugle сова an owl
en måke чайка a seagull
en ravn ворон a raven
en svane лебедь a swan
en stork аист a stork
en and утка a duck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.