Tabell 2 ? Retningsord

Hei

La oss si at det er allerede ombordstigning på Gardermoen, du er forsinket og kan ikke forstå om du trenger å ta til høyre eller til venstre i forhold til kartet. Din favoritt isbil selger is akkurat nå på den andre siden av bydelen, men du mistet veien og må spørre hva den korteste ruten til isutsalget er! Du avtalte å møte en venn på hjørnet, men vet ikke forskjellen mellom på hjørnet og under hjørnet. Hvor ligger Bergen? På Sørlandet eller på Vestlandet? Eller kanskje i midten av landet? Hvor er nøklene dine? Mellom bøker eller under bordet sammen med sokker?
Så denne uken kom jeg på at det kan være nyttig å samle retningsord for den neste tabellen. Først og fremst for meg, til tross at jeg har dårlig stedsans og må praktisere med disse slags ord for å komme alltid til tide.  Så, vær så god! Bruk tabellen min og ikke miste veien til isbilen, matbutikken, museum, hjem og selvfølgelig i livet 🙂

Hilsen Brutus

Norsk Russisk Engelsk
Nord Север North
Sør Юг South
Vest Запад West
Øst Восток East
Ankomst Прибытие Arrival
Avgang Отправление Departure
Foran Напротив In front of
Til venstre Слева To the left
Til høyre Справа To the right
Fram Вперед Forward
Å ta til venstre/til høyre Повернуть налево/повернуть направо To turn left/right
Å gå inn Зайти внутрь To go in
Å gå over Перейти To cross
På den andre siden av veien На другой стороне дороги On the other side of the road
Å lete etter Искать To look for
Å ligge ved Находиться рядом Next to
Mellom Между Between
Å ligge oppe Находиться наверху To lie above
Å ligge under Находиться под To lie under
Bak Позади Behind
Foran Спереди Front
I midten Посередине In the middle
Rundt hjørnet За углом Around the corner
På hjørnet На углу On the corner
Å snu Развернуться Turn around

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.