TABELL 25 🗓 Trær

Hei

I Oslo finnes det en del trær som jeg ikke var kjent med fra før. Et godt eksempel kan være alm, som jeg liker veldig godt. Kronene til disse trærne er interessant klippet og det er ikke alle som vet hva det er. Alm kan bli opptil 30-35 meter høye og maksimalt bli 500 år. Jeg brukte mye tid på å finne ut at alm er alm og med det laget jeg denne listen med trær for både meg og dere 🙂

Hilsen Brutus

Norsk Russisk Engelsk
alm вяз an elm
ask ясень an ash
en lønn клен a maple
en eik дуб an oak
selje ива a willow
en bjørk береза a birch
en bøk бук а beech
en gran пихта a fir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.