Tabell 5 🗓Familieliste

Hei

Jeg liker ikke å snakke om min familie så veldig mye, selv om har jeg masse slektninger overalt. I mange mange år har vi bod dypt inne i de endeløse skogene og de fleste føler seg fortsatt bare bra der i de naturrike gamle delene av Norge. Disse delene hvor vi bodde er en slags hemmelighet for alle. Jeg husker ikke navn til alle mine tanter, onkler, nevøer og nieser. Jeg mener at det er vanskelig å huske på alle. Derfor kom jeg på å lage en familieliste denne uken 🙂

Hilsen Brutus

Norsk Russisk Engelsk
en mor мама mother
en far папа father
en bror брат brother
ei søster сестра sister
en onkel дядя uncle
en tante тетя aunt
en fetter двоюродный брат cousin
en farfar дедушка ( по линии папы ) grandfather
en farmor бабушка ( по линии мамы ) grandfather
en oldefar прадедушка great grandfather
en oldemor прабабушка great grandmother
en morfar бабушка (по линии папы) grandmother
en mormor бабушка (по линии мамы) grandmother
en kusine двоюродная сестра cousine
en slektning родственник relation eller relative
en sønn сын son
en datter дочка daughter
en ektemann муж husband
ei kone жена wife
en nevø племянник nephew
en niese племянница niece
besteforeldre дедушка и бабушка grandparents
en halvbror/ en halvsøster сводный брат/сводная сестра half-brother/half-sister
en tvilling двойняшки twins
en enebarn единственный ребенок only child
et spedbarn младенец infant
en enke вдова widow
en enkemann вдовец widower

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.