Tabell 6 ? I gata

Hei

Denne listen ble født med tankegangen om at jeg ikke visste hvordan jeg skulle nevne knappen på trafikklys. Som jeg fant ut senere var det en fotgjengerknapp. Da begynner jeg like godt med det samme – man må lære noe nytt hver dag og det er best å gjøre i praksis. Det er så deilig stille her i Oslo 🙂

Så listen av tversnitt av en gate er her!

Hilsen Brutus

Norsk Russisk Engelsk
et trafikklys светофор a traffic light
en fotgjengerknapp кнопка для пешеходов a crosswalk button
grønt, gult, rødt lys зеленый, желтый, красный свет green, yellow, red light
et vannavløp дождевой сток a water drain
et fortau тротуар a sidewalk
gatelykt уличные фонари street light
et kjørefelt проезжая часть a carriageway
en fortauskant бордюр тротуара a curb
et fotgjengerfelt пешеходный переход crosswalk
en bussholdeplass автобусная остановка a bus stop
en undergrunnsbanestasjon станция метро a subway station
en gata улица a street
en bred gate med trær бульвар a boulevard
en drosje, en taxi такси a taxi
et gatekryss перекресток an intersection
en benk лавочка a bench
en kiosk киоск a kiosk
en søppelkasse мусорный бак a trash bin
et hjørne угол a corner
en kloakkledning водосток a sewage line
en gassledning газопровод a gas pipeline
en hovedvannledning питьевой водопровод a main water supply line

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.