Tabell 8 ? T-bane

Hei

Mine første norske ord i Oslo lærte jeg…på T-banen 🙂 (som er en forkortelse for tunnelbane). Når det er et helt nytt språk for deg, da kan to setninger oppfattes som et ord og “siste stasjon” som “neste stasjon”. Jeg ønsker dere alle en fin T-bane tur, uansett om dere starter reisen i Oslo eller fullfører den her. God helg!

Hilsen Brutus

Norsk Russisk Engelsk
T-bane Метро Metro
Overgang Пересадка Change, transfer
Siste stasjon Конечная станция last station
Neste stasjon Следующая станция Next station
Dørene lukkes Двери закрываются The doors are closing
Dette er linje…til… Эта линия…до… This is line…to…
Vær oppmerksom på avstand
mellom tog og plattform
Обратите внимание на расстояние
между поездом и платформой
Please mind the gap
En tunnel Тунель A tunnel
En spor Путь A track
En sikkerhetslinje Ограничительная линия безопасности A Safety line
En fotgjengerbro Переход A pedestrian bridge
En rulletrapp Эскалатор An escalator
Et utendørs skilt Внешний указатель Outdoor signage
En inngangssperre Входной турникет Barriers to entry
En perrongkant Бордюр A perron side
En kiosk Киоск A kiosk
En T-banestasjon Станция метро A subway station
En billettautomat Автомат для продажи билетов A ticket machine
En vegghåndtak Поручень A wall handle
En nødbrems Стоп-кран An emergency brake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.