Tidsadverb

Hei

Med tanke på reglene om plassering av tidsadverb, er ikke livet til et troll så lett 🙂

Hilsen Brutus

Tidsadverb Plassering i setningen Plassering i setningen
aldri først, setningsadverbial Aldri har jeg vært så sulten!
Jeg har aldri vært i Bergen.
alltid setningsadverbial Du har alltid hatt de beste karakterene på skolen.
da først og sist Da kom Lisa fra jobb.
Lisa kom fra jobb da.
etterpå først og sist Etterpå leser vi en bok.
Vi leser en bok etterpå.
ennå først, sist, setningsadverbial Ennå er han ansatt.
Han er ennå ansatt.Han er ansatt ennå.
før først og sist Før snakket jeg engelsk flytende.
Jeg snakket engelsk flytende før.
først, sist, setningsadverbial kommer bussen.
Det er bussen kommer.Bussen kommer .
ofte setningsadverbial, sist Vi snakker ofte sammen.
Vi snakker sammen ofte.
senere først og sist Senere blir det en sjokoladekake.
Det blir en sjokoladekake senere.
snart først, sist, setningsadverbial Snart blir jeg sliten.
Jeg blir snart sliten.Jeg blir sliten snart.
først sluttet vi med leken.
tidlig måtesadverbial, sist Jeg må gå tidlig hjem.
Jeg må gå hjem tidlig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.