tidtabell

FORTID NÅTID FRAMTID
 • Preteritum: hva som skjedde på et tidspunkt i
  fortida 
  svake verb (endelse -et, -te  -de, -edde)
 • sterke verb (uten
  endelse, må læres)

 

 • Presens: handlinger i nåtid, handlinger som gjentar
  seg 
 • nesten alle verb får -r
  i presens: er, gjør, sier, spør
 • Får og blir
 • kommer til å
 • skal + infinitiv (uttrykker en plan)
 • vil + infinitiv (brukes om noe vi regner med, formel)
 • vil = kommer til å

PERFEKTUM

 • Preteritum perfektum
  (hadde + V3), pluskvamperfektum: 
  brukes om hendelser i fortiden
 • brukes om noe som er skjedd før noe annet i
  fortiden: de hadde spist, da jeg kom
 • lages med et hjelpeverb, oftest -hadde
 • Presens perfektum
  (har + V3): 
  tidfester hendelsen ikke til en bestemt tidspunkt (opptatt av resultatet)
 • lages med et
  hjelpeverb, oftest -har
 • kan brukes -er i
  stedet: filmen er begynt, brevet er blitt sendt

FUTURUM

 • Preteritum
  futurum:
  brukes om noe som skal skje etter en annen hendelse i fortiden: jeg spurte om Roger
 • ville bli med på kino.
 • Presens futurum: skal/vil +infinitiv

PARTISIPPER

 • Perfektum partisipp:
 • lik presens perfektum uten hjelpeverb: ble spist, er blitt lest
 • kan brukes som adjektiv: en stekt fisk
 • En skremt katt (katten er skremt)
 • Presens partisipp:
 • brukes mest som adjektiv og adverb og det bøyes ikke
 • får -(e)ende lagt i infinitiv: smilende, skremmende
 • En skremmende katt (katten som skremmer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.