TRO. MENE. TENKE. SYNES

TRO Brukes når man kan kontrollere om noe er riktig eller galt. Tro brukes om noe i framtid også. Eks: Tror du at det er mye trafikk på veien nå?
MENE Brukes når man sier er ensubjektiv mening.  Eks: Jeg mener at maten var god!
TENKE Brukes om den kognitive prosessen. Eks: Olav tenker på jobben sin.
SYNES  Synes og mene er synonymer. Eks: Jeg synes at han er morsom og snill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.