Ubestemt pronomen

  • Ubestemt pronomen er et pronomen som ikke viser til noen eller noe bestemt.
  • Vi kan bruke man eller en når vi snakker om mennesker generelt.
  • I norsk finnes de ubestemte pronomenene: man, en, ingen, alle, noen, mange og hver. Man kan kun brukes som subjekt i setningen. Man kan ikke brukes med genitivs-s. En kan brukes som både subjekt og andre setningsledd. En kan brukes med genitivs-s. Man og en kan ikke brukes om hverandre i samme setning.
  • Pronomenet det brukes som formelt subjekt, for eksempel i setninger som «Det snør».

2 thoughts on “Ubestemt pronomen

  1. Hei, hvordan ville du fylle ut en slik setning: “I vanskelige situasjoner får man vite hvem som er …………………….. venner”

    hvis “man” ikke har genitivsform, og vi kan heller ikke bruke “en” i denne setningen, hvilket svaralternativ sitter vi igjen med?

    Hjeeeelp! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.