Verbal (V), Subjekt (S), Objekt (O)

Verbalet forteller hva som skjer i setningen.

 • Astrid spiser.
 • Astrid skal spise.
 • Astrid spiste.
 • Astrid har spist.

Subjektet forteller hvem eller hva som gjør noe i setningen. Noen setninger kan ha formelt subjekt (FS).

 • Bjørnar leser.
 • Olivia skal komme.
 • Marie og Eirik leker sammen.
 • Det regner.
 • Det er kaldt.

Objektet er et setningsledd som er en utfylling til et verb.

 • Jeg fikk et brev.
 • Han leste avisen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.