Verbene i imperativ

Infinitiv Imperativ
Å komme Kom!
Å lese Les!
Å gå Gå!
Å prøve Prøv!
Å stå Stå!
Å drikke Drikk!
Å se Se!
Å skrive Skriv!
Å hjelpe Hjelp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.