Langevåg

Hei

Når et troll kjører forbi Langevåg dukker det opp et spørsmål: Hva er en våg for noe?

Jeg er ikke en ekspert i geologi, men prøvde å gjøre det beste jeg kunne for å forstå nyansene i denne terminologien 🙂 

En bukt er en bred innskjæring i strandlinja mot vann eller sjø. Eks. Persiabukten

En mindre (ofte trang) innskjæring betegnes vik. En vik er gjerne trangere enn en bukt og kortere enn en kil. Eks. Ulsteinvik

En våg er en liten bukt eller smal vik. Eks. Fosnavåg, Langevåg

En kil (fra norrønt) er en lang, smal bukt eller vik i sjø eller vann. En kil kan også være et sund. Eks. Frognerkilen i Oslo

Et sund (eller strede) er et forholdsvis smalt undersjøisk dalføre som atskiller to landområder og forbinder to vann- eller havområder i begge ender. Eks. Kristiansund, Ålesund

En fjord er en landform som i internasjonalt fagspråk (geologi, geografi) forklart som ei dyp, smal og langstrakt hav- eller innsjørenne. Åpningen ut mot havet kalles fjordens munning og er ofte grunn. Fjordens innerste del kalles fjordbunnen. Er havrenna bredere enn den er lang, er det en bukt eller en vik. Eks. Sognefjord

Et nes er et smalt (og spisst) landstykke som stikker ut i sjø eller vann. Neset skiller to viker eller bukter fra hverandre. Eks. Langsæneset (Arendal), Skinneset.

For å oppsummere:

Bukt = stor vik
Vik = stor våg / trang bukt
Kil = lang, smal vik
Våg = liten vik

Hilsen Brutus

One thought on “Langevåg

  1. Og når du først har begynt på synonymer ved landformasjoner: hva synes du om
    stedsnavnet Nesoddtangen?

    Både et nes, en odde og en tange er omtrent synonymer, og det «motsatte» av vik.

    Flott blogg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.