Min mening om dette er at…

Eksempler
1. Det virker rimelig å si at…
2. Her ser det ut som at…
3. Skal man være kritisk, kan man kanskje si at…
4. Med tanke på at…,kan man nok tenke seg at…
5. Som konklusjon kan man si at…
6. Det beste argumentet er kanskje at…
7. Personlig synes jeg at…
8. Jeg mener derfor at…
9. Min mening om dette er at…
10. Jeg vil gjerne nevne at…
11. Forskning viser at…
12. I dag er det knapt noen som bestrider at…
13. Det er delte meninger om…
14. Det er fordeler og ulemper med…
15. For å konkludere…
16. For å oppsummere…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.