Om tid

Nåtid

Presens

  • Om noe som skjer nå

Vi er på bussen. Vi snakker med hverandre.

  • Om noe som gjentar seg

Sola skinner. Vinden blåser.

Fortid

Preteritum

  • Bestemt tidspunkt

Jeg var i Drøbak i går.

Presens perfektum har + verb i perfektum

  • ikke bestemt tidspunkt

Jeg har jobbet.

  • om noe som fremdeles varer

Vi har bodd her i to år allerede.

Preteritum perfectum hadde + verb i perfektum

  • om noe som har skjedd før noe annet i fortia

Vi hadde vært på busstoppen i ti minutt før bussen kom.

Preteritum futurum skulle/ville + verb i infinitiv

  • om noe som var framtid i fortiden

Jeg ville bare smile når jeg tenkte på deg i går.

Fremtid

Presens futurum vil/skal/kommer til å + verb i infinitiv

  • om noe som er bestemt

Jeg skal til Citrus Heights på fredag.

  • om noe man tror/regner med

Jeg kommer til å savne Bodø.

Presens

Jeg reiser til København på tirsdag.

Presens futurutum perfectum skal ha/skal være + perfectum partisipp eller

vil ha/vil være + perfectum partisipp

  • om noe som skal være ferdig før noe annet skjer

Jeg skal ha gjort ferdig alt på jobb før middag.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.