Ordstilling

Hei

Jeg er et ungt troll med mange kvaliteter. Jeg har en fantastisk fantasi, leser Hamsun, bestiger store fjell og snakker mange språk.

Men jeg må se på ordstillingen min og har noen problemer med å uttale dobbeltkonsonanter 🙂

Hilsen Brutus

Ordstilling i en helsetning

Forfelt

Midtfelt

Sluttfelt

1

2

3

4

5

6

7

Fokus S/A/O Finitt verbal V1 Subjekt S Setn.adverbial A Infinitt verbal V2 Objekt/Predikativ Adverbial A, måte-sted-tid
presens eller preteritum ikke, aldri, antagelig presens eller preteritum
Ola har ikke spist pølser i dag.
I dag har Ola ikke spist pølser.
Jeg skal antagelig se filmen i kveld.

Ordstilling i en leddsetning

Forfelt

Midtfelt

Sluttfelt

1

2

3

4

5

6

7

Subjunksjon Subjekt S Setn. adverbial A Finitt verbal V1 Infinitt verbal V2 Objekt/Predikativ Adverbial A, måte-sted-tid
at, som, hvis ikke, aldri, antagelig presens eller preteritum infinitiv eller preteritum
…at Ola ikke har spist pølser i dag.
…fordi Yulia antagelig skal se filmen i kveld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.