Å VÆRE PÅ BÆRTUR

Beskrivelse:

Det betyr å være langt unna der man skulle ha vært, og å være på villspor.

Eksempler:

  • Ole svarte feil på spørsmålet. Han var helt på bærtur. 
  • Siv prøvde å snakke kinesisk, men ingen forsto hva hun egentlig sa. Hun var helt på bærtur.
  • – Sommeren kommer til Tomrefjord i mars! – Hva snakker du om, Robert? Du er helt på bærtur!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.